عناوین شغلی و دستمزد در کانادا

عناوین شغلی و دستمزد در کانادا

عناوین شغلی و دستمزد در کانادا برای برخی از مشاغل:

اقامت دائم کانادا از طریق ویزای کار

در زیر لیستی از مشاغل و دستمزد در کانادا ،پس از فارغ التحصیلی و میانگینی از محدوده حقوق دریافتی سالیانه، که بر اساس سایت رسمی اداره کار دولت کانادا حداقل و حداکثر آن تعیین گردیده است را به اختصار گرد آورده ایم. لازم به ذکر است تمام مبالغ زیر به دلار کانادا است.

زیر مجموعه رشته های گروه پزشکی در کانادا :

عناوین شغلی رشته پزشکی        کمترین میزان حقوق دریافتی (سالیانه)       بیشترین میزان حقوق دریافتی (سالیانه)
پزشکی عمومی Doctor, Medical $۲۴,۰۳۳ $۳۳۵,۲۶۶
دندانپزشکیDentist $۲۴,۱۵۵ $۲۹۲,۰۰۰
دندانپزشکی عمومیDentist General Practice $۲۴,۱۵۵ $۲۹۲,۰۰۰
داروساز Pharmacist $۲۱,۷۳۱ $۱۵۶,۱۳۹
مشاور داروسازConsultant Pharmacist $۲۱,۷۳۱ $۱۵۶,۱۳۹

 

زیر مجموعه رشته های گروه حسابداری در کانادا :

عناوین شغلی رشته حسابداری       کمترین میزان حقوق دریافتی (سالیانه)       بیشترین میزان حقوق دریافتی (سالیانه)
حسابدارAccountant $۲۴,۰۰۰ $۱۱۲,۰۰۰
کارمند حسابداریAccounting Clerk $۲۶,۰۰۰ $۶۰,۰۰۰
دستیار حسابدارAccounting Assistant  $۳۶,۰۰۰  $۹۶,۰۰۰
مدیر مالیFinancial Manager $۳۶,۰۰۰ $۱۴۴,۰۰۰
مدیر مالیAccount Manager $۳۴,۰۰۰ $۱۲۴,۰۰۰
بانکداریBanking Operations Manager $۳۶,۰۰۰ $۱۳۲,۰۰۰

 

زیر مجموعه رشته های گروه  ام بی ای و مدیریت در کانادا :

عناوین شغلی رشته تجارت       کمترین میزان حقوق دریافتی (سالیانه)       بیشترین میزان حقوق دریافتی (سالیانه)
مشاور تجاریBusiness Consultant $۳۰,۰۰۰ $۱۲۰,۰۰۰
بانکداریBanking Operations Manager $۳۷,۰۰۰ $۱۳۴,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاریInvestment Consultant $۳۶,۰۰۰ $۱۱۲,۰۰۰
مدیر بازاریابیMarketing Director $۳۶,۰۰۰ $۱۵۰,۰۰۰

 

زیر مجموعه رشته های گروه هتلداری در کانادا :

عناوین شغلی رشته هتلداری       کمترین میزان حقوق دریافتی (سالیانه)       بیشترین میزان حقوق دریافتی (سالیانه)
مدیر هتلHotel Manager $۲۶,۰۰۰ $۱۶۰,۰۰۰
مدیر هتلHotel General Manager $۲۶,۰۰۰ $۲۷۴,۰۰۰
کارمند هتلHotel Clerk $۲۰,۰۰۰ $۴۰,۰۰۰
پذیرش هتلHotel Receptionist $۲۰,۰۰۰ $۵۰,۰۰۰

 


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *