چرا تحصیل در کانادا را از مقطع دبیرستان شروع کنیم؟

📕چرا تحصیل در کانادا را از مقطع دبیرستان شروع کنیم؟

ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ کثیری ﺍﺯ ﺩﺍﻧش ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ هستند. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﯼ مطرح ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ، ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ شروع می کنند.

 

در زیر به برخی از مهمترین مزایای مدارس کانادایی اشاره میکنیم :

🔺 مدارس کانادایی ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩه ای را برای ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ فراهم آورده اند.

🔺مدارس کانادایی ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

🔺این مدارس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ امکاناتی نظیر ﺯﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ، ﺑﯿﺲبال، ﻫﺎﮐﯽ (ﺭﻭﯼ ﭼﻤﻦ ﻭ ﯾﺦ)، ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎ می باشند.

🔺ﺩﺭ طول دﻭﺭﻩ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶآموزان با ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽها ﻭ ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

🔺دانش آموزان ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺧﺬ نمرات ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺭﺳﯽ در ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮﺭﺳﯿﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ می شوند.

🔺ﺩﺍﻧﺶآﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺗﺤﺼیلی بعد اتمام یک دوره در کالج یا دانشگاه میتوانند جهت ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ اقدام نمایند و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآید.

🔺درخواست ﻭﯾﺰﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ نسبت به ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ با ریسک کمتری همراه است.

 


👈جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان از طرق زیر با ما تماس حاصل نمایید:
✉️ دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی،خیابان ظفر، بین نفت و مدرس، روبروی کوچه فرید افشار،پلاک ۲۱۸،واحد۶
➡️@mahmudzadeh_dpmi
☎️۰۲۱۸۸۱۰۷۲۸۰
📱۰۹۱۲۱۲۴۶۷۹۹
🌐www.dpmi.ir
🆔https://t.me/dpmi_ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *